Zapraszamy na Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w Czwórboju Sprawnościowym.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Nastąpiła zmiana daty rozegrania Mistrzostw Powiatu Bełchatowskiego w Czwórboju Sprawnościowym.

Impreza odbędzie się 1 maja 2013 roku.

Serdecznie ZAPRASZAMY !!!

 

Regulamin

Mistrzostw Powiatu Bełchatowskiego w Czwórboju Sprawnościowym – Bełchatów 06.04.2013


1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Ideą czwórboju sprawnościowego jest wyłonienie najsprawniejszej kobiety i mężczyzny powiatu bełchatowskiego poprzez udział kandydatów w czterech próbach:

- szybkości lokomocyjnej: bieg sprintem z postawy wysokiej (50-60m  na czas),

- siły: wyciskanie na klatkę piersiową (M60kg K30kg/ilość powtórzeń)

- mocy: rzut piłką lekarską M5kg, K3kg ( rzut tyłem do kierunku rzutu)

- wytrzymałości: bieg na ciągły na dystansie 1000m na czas

W każdej z konkurencji istnieje możliwość ustanowienia oficjalnego rekordu Bełchatowa. Limit rekordu w rzucie piłką lekarską M 5kg – 18m, K 3kg- 14m limit w wyciskaniu M 60kg sztangi leżąc – 60powt, K 30kg – 20powt.

Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany i zatwierdzone mogły być jego rekordy musi ukończyć wszystkie konkurencje!


2.CEL:

- Propagowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Bełchatowa

- Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu młodzieży i dorosłych.

-Integracja środowisk aktywnych ruchowo

- Zachęcenie mieszkańców powiatu bełchatowskiego do uprawiania wszechstronnego wysiłku fizycznego

- Wyłonienie najsprawniejszego mężczyzny i kobiety wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego


3.ORGANIZATOR:

Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie

Rugby Club „Obeliks” Bełchatów

Animatorzy sportu przy Orliku „Kochanowski”

ul.Czapliniecka 72


4.TERMIN I MIEJSCE:

 • •Zawody odbędą się 06.04.2013r (sobota) 01.05.2013 (środa) na terenie hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu i okólnej bieżni lekkoatletycznej przy boisku ZSP nr3 (Energetyk)
 • •W przypadku złych warunków pogodowych konkurencje biegowe rozegrane zostaną na hali PCS.
 • •Weryfikacja 11.00
 • •Odprawa techniczna 11.30
 • •Rozpoczęcie zawodów o godz. 12.00.
 • •Zapisy w dniu zawodów od godz. 09.00 lub wcześniej na stronie internetowej PSC Bełchatów, RCB Bełchatów lub telefonicznie
 • •Przewidywany czas ukończenia zawodów 16.00.

 

5. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów (06.04.2013) od godz. 09.00 do 12.00.


6. KATEGORIE WIEKOWE

Open Mężczyzn

Open Kobiet

W zawodach mogą brać udział chłopcy i dziewczęta od 16 roku życia  pod warunkiem spełnienia niniejszego regulaminu!


7. ZASADY UCZESTNICTWA

W  wieloboju prawo startu mają:

 • • Mężczyźni i kobiety pełnoletnie mieszkające na terenie powiatu bełchatowskiego, które okażą dowód osobisty potwierdzający miejsce zamieszkania
 • • Osoby pełnoletnie, które okażą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.  W przypadku braku badań lekarskich, zawodnik zobowiązany jest własnoręcznie złożyć pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach
 • • W zawodach mogą brać udział chłopcy i dziewczęta, które w dniu rozgrywania zawodów ukończą  16 lat jednakże, ich udział w zawodach musi być poświadczony:

- własnoręczną pisemną  zgodą obydwu rodziców lub prawnych opiekunów na udział podopiecznego w zwodach ( wzór tutaj)

- obecnością przynajmniej jednego prawnego opiekuna w trakcie rozgrywania zawodów

- okazaniem zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.

 • • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego wypadki, oraz skutki wypadków podczas zawodów i odszkodowania z tym związane.

 

8.WYMAGANE DOKUMENTY DO WETYFIKACJI:

1.  Dorośli:

- dowód osobisty

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub własnoręczne oświadczenie oświadczenie

2. Młodzież:

- legitymacja szkolna

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zwodach

- zgoda obydwu rodziców na udział w zawodach wraz z ich numerami dowodu osobistego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

- obecność przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego przy weryfikacji


9. ZASADY PUNKTACJI I KOLEJNOŚĆ STARTÓW

 • • W pierwszej konkurencji zawodnicy startują zgodnie z kolejnością wyłonioną podczas losowania, po zapisaniu się i weryfikacji. Od drugiej konkurencji, zawodnicy startują w zależności od zajętego miejsca w poprzedniej konkurencji. Zawodnik wygrywający startuje jako ostatni, natomiast konkurencję rozpoczyna zawodnik, który uzyskał najgorszy wynik

 • • Do udziału w zawodach zostanie dopuszczonych max 30 mężczyzn i 30 kobiet  – w przypadku większej liczby uczestników decyduje termin zgłoszenia się do zawodów.
 • •Zawodnicy rywalizować będą w czterech konkurencjach.
 • • Zawodnicy punktowani są w następujący sposób: za zajęcie 1. miejsca w danej konkurencji – 30 punktów, za 2. miejsce – 29 punktów, za 3. – 28 pkt., 4. – 27 pkt.,….. 30.– 1 pkt. Zawody wygrywa zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy po rozegraniu wszystkich konkurencji dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą ilość punktów wygrywa ten zawodnik, który był więcej razy na lepszym miejscu. Jeśli mimo to nie ma rozstrzygnięcia zawodów wygrywa zawodnik, który uzyskał lepszy rezultat w rzucie piłką lekarską.

 

10. KOMISJA SĘDZIOWSKA:

 • • Komisję sędziowską powołuje organizator w składzie 3 sędziów  oraz sędzia główny zawodów.  W skład komisji wchodzą sędziowie lekkiej atletyki, instruktorzy i trenerzy kulturystyki, lekkiej atletyki i rugby.

 

11. NAGRODY:

 • • Organizator przewidział puchary, dyplomy oraz nagrody dla najlepszych zawodników.

 

12. KONKURENCJE W KOLEJNOŚCI:

 • • Bieg z postawy wysokiej zatrzymanej na 60m na czas
 • • Wyciskanie sztangi leżąc na ławce:

mężczyźni 60kg il./powt.

 • • kobiety 30kg il./powt
 • • Rzut piłką lekarską tyłem do kierunku rzutu: mężczyźni 5kg, kobiety 3kg

 • • Bieg na dystansie 1000m na czas.

 

13. ZGŁOSZENIA

- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 44 733 01 70

- e-mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Animatorzy sportu przy Orliku „Kochanowski”ul. Czaplinecka 72 tel. 504 827 363

W zgłoszeniu należy podać:

- imię i nazwisko

- datę urodzenia

- miejsce zamieszkania


14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • • Wszystkie sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny i organizator.
 • • Organizator zapewnia przebieralnię i szatnię.
 • • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie trwania imprezy.
 • • Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

· Podczas rozgrywania konkurencji biegowych zabronione jest korzystanie z butów z kolcami, korków metalowych i lanych.

· Podczas rozgrywania konkurencji siłowych i rzutowych dozwolone jest korzystanie z pasów nalędźwiowych i talku (we własnym zakresie)

· Podpis na formularzu zgłoszeniowym warunkuje akceptacje regulaminu zawodów.

 • • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.
 • • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

 

Pliki do pobrania:

Formularz Rejestracyjny Uczestnika „CZWÓRBOJU SPRAWNOŚCIOWEGO”

Oświadczenie Uczestnika o dobrym stanie zdrowia, wskazującym na brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać udział w „Czwórboju Sprawnościowym” na własną odpowiedzialność.

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.

 

{jcomments on}